HMH: HEZKUNTZA MARKO HIRUELEDUNA Marco de Educación Trilingüe PDF Inprimatu

 (HMH ) Hezkuntza Marco Hirueleduna

Proiektu honek baditu xede ezberdinak: irakaskuntza kalitatea hobetzea, europar ikuspegia indartzea eta hizkuntzen ikasketan laguntzea.

MARCO DE EDUCACIÓN TRILINGUE (MET)

Con este proyecto piloto para el alumnado de cuarto de primaria queremos impulsar el euskera y avanzar en el inglés.

 

Eleanitz proiektuaren xedea, euskara ardatzat duen eleaniztasun egitasmo uztartua eta orekatua garatzea da, hiru hikuntza barne dituena: euskara lehen hizkuntza nagusi gisa, gaztelania, maila gorenean garatu beharrekoa eta inglesa, nazioarteko komunikazio hizkuntza, maila sendoan.

Plangintza diseinatzeko momentuan aurre baldintza nagusia izan zen: euskararen eskola mailako nagusitasunaren estatusa zaintzea.

Gure erronka hurrengo hau da: hizkuntzaren egoeraren hobekuntza bultzatu nahi badugu, euskaldun eleaniztunak hezi nahi baditugu, eskolaren hizkuntzen esku hartze eremu guztietan eragin beharko dugu, koherentziaz eta koordinazioan, eta plangintza baten testuinguruan hezkuntza komunitate osoaren eskuhartze eragingarria bilatuz.

Proiektu honek ikastetxearen beste proiektu batzuekiko harremana edukiko zuen:

- Ikasturte honetan Europear proiektuen barruan COMENIUS laguntzaile linguistikoa izando dugu.

Creemos que esta experiencia plurilingüe creará en el alumnado unas actitudes lingüísticas positivas de valoración y respeto hacia todas las lenguas. Nuestro objetivo es una educación de calidad donde se refuerza la dimensión europea. La lengua de comunicación y enseñanza prioritaria es el euskera, el castellano nuestro alumnado lo domina sin ninguna dificultad ya que es el idioma materno en la mayoría y el que se utiliza en el barrio. El aprendizaje del inglés de una manera vehicular va a permitir que nuestro alumnado tenga una mayor competencia y dominio. Creemos que las experiencias plurilingües incrementan el ritmo de aprendizaje de las mismas.

Nuestro objetivo es la mejora de la calidad en el aprendizaje de las lenguas, para ello contaremos este curso también con la acogida de una ayudante nativa inglesa dentro del programa sectorial COMENIUS. El objetivo es la ayuda en la mejora de la comprensión y expresión del alumnado en inglés.

 
< Aurrekoa